chào bạn! mình cũng đã đỗ NV1 giống bạn và đang chờ giấy báo nhập học nhưng chưa thấy có! nhưng bạn có thể đi làm hồ sơ trước đã! khong cần phải mang giấy báo đâu! mình cũng vừa làm xong neh! rùi mấy hum nữa lên trường nhận giấy báo cũng đc! vì theo quy định của nhà trường ***nếu bạn không nhận được giấy báo thì khi đến ngày nhập học bạn có thể lên trường xin cấp lại giấy ma`! hj! mà bạn học ngành gi? cho mình yahoo có gì mình liên lạc!